ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι εταιρείες πρέπει να γνωρίζουν σε βάθος τη συμπεριφορά των πελατών τους. Η αναγκαιότητα για επιχειρηματικές πληροφορίες σχετικά με εμπορικά, οικονομικά και συναλλακτικά δεδομένα συμπεριφοράς έχει μετατραπεί σε απαίτηση για πληροφορίες σχετικά με το επιχειρηματικό προφίλ, την οικονομική βιωσιμότητα και την πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών.

Συνεργαζόμαστε με τη μεγαλύτερη εταιρεία πληροφόρησης και αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου στην Ελλάδα και τη ΝΑ Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια. Η εταιρεία διατηρεί τη μεγαλύτερη και πιο ενημερωμένη επιχειρηματική βάση δεδομένων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει 3,4 εκατομμύρια εταιρείες σε 6 χώρες.

Έχουμε σχεδιάσει και δημιουργήσει το πλήρες σύστημα Business Information για τον πελάτη μας. Όταν ο πελάτης μας μετέφερε το σύστημά του σε άλλη τεχνολογική πλατφόρμα, επανασχεδιάσαμε ξανά τη βάση δεδομένων του νέου συστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μας email στο sales@css.com.gr

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

  • Επιχειρηματικές αναφορές: Οι πληροφορίες για οποιαδήποτε εταιρεία στη βάση δεδομένων μπορούν να εμφανίζονται σε μορφή ελεύθερου κειμένου. Το μέγεθος καθώς και το επίπεδο λεπτομέρειας ανάλυσης της έκθεσης μπορεί να διαφέρουν. Συμπαγείς / Τυπικές / Περιεκτικές / Κλαδικές αναφορές μπορούν να δημιουργηθούν σε πραγματικό χρόνο, αντλώντας στοιχεία από τη βάση δεδομένων.
  • Οικονομικές Καταστάσεις: Προσφέρονται σε διάφορες μορφές ανάλογα με το αν αναφέρονται σε Εταιρεία, Όμιλο ή Κλάδο.
  • Διαχείριση Πιστωτικού Κινδύνου: Προσαρμοσμένα συστήματα που επιτρέπουν στις Τράπεζες να ενσωματώνουν λύσεις αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου στις ροές εργασιών έγκρισης πίστωσης. Ως υπεργολάβοι ενσωματώσαμε ένα τέτοιο σύστημα στις ροές εργασιών έγκρισης πίστωσης μιας μεγάλης τράπεζας στην Ελλάδα.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ