ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

CSS solution loans

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η λύση μας αποτελείται από ένα browser based σύστημα λογισμικού με ολοκληρωμένη λειτουργικότητα για τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών παροχών.

Το πρόγραμμα είναι εγκατεστημένο σε μεγάλη τράπεζα στην Ελλάδα και έχει βοηθήσει το συνταξιοδοτικό ταμείο των εργαζομένων να βελτιώσει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης, να μειώσει το λειτουργικό κόστος και να ανταποκριθεί σε πολύπλοκες, συχνά μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις. Γραμμένο σε Java, είναι μια λύση η οποία είναι σχεδιασμένη προκειμένου να μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί σε νέες απαιτήσεις.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι:

  • Διαχείριση δικαιούχων συντάξεων
  • Πλήρης διαχείριση συντάξεων που περιλαμβάνει:
    • Υπολογισμός εφάπαξ σύνταξης
    • Υπολογισμός μηνιαίας σύνταξης
    • Εκτεταμένες δυνατότητες αναφορών

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας ή στείλτε μας email στο sales@css.com.gr