ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ / ISSUING

css cards issuing acquiring

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ:

Οι λύσεις μας απευθύνονται σε εκδότες (Issuers) πιστωτικών καρτών. Οι εκδότες καρτών είναι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν συμφωνίες με τα σχήματα καρτών (VISA, MasterCard, AmEx κ.λπ.) προκειμένου να παράγουν συμβατά προϊόντα καρτών στους πελάτες τους. Από την εισαγωγή της οδηγίας PSD2 (EU2015 / 2366), περισσότερες εταιρείες θα μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες απευθείας στους πελάτες των τραπεζών είτε ως AISP (Πάροχος υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού) είτε ως PISP (Πάροχος υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών) και θα ανταγωνιστούν με τις τράπεζες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι διαδικασίες έκδοσης καρτών περιλαμβάνουν τη διαχείριση προϊόντων (καθορισμός, παραγωγή και παράδοση των προϊόντων κάρτας ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους – π.χ. χρεωστική, πιστωτική, προπληρωμένη, virtual), την προσέγγιση μάρκετινγκ για την απόκτηση και διατήρηση πελατών (καμπάνιες, προωθήσεις, προγράμματα segmentationκαι loyalty ), τη διαχείριση πελατών (αίτημα/scoring, δημιουργία λογαριασμού και εξυπηρέτηση πελατών-όλα τα κανάλια), την επεξεργασία συναλλαγών (εξουσιοδότηση συναλλαγών, εκκαθάριση, διαχείριση κινδύνων και fraud, charge backs), την χρέωση του πελάτη (μηνιαίο statement, τιμολογιακή πολιτική) και τα collections.

Η CSS, από την ίδρυσή της, αναπτύσσει προσαρμοσμένες λύσεις λογισμικού διαφορετικής πολυπλοκότητας για να υποστηρίξει τις λειτουργίες έκδοσης καρτών μιας μεγάλης τράπεζας στην Ελλάδα. Έχουμε αναπτύξει μια σταθερή γνώση των επιχειρηματικών εννοιών των πιστωτικών καρτών και τώρα μπορούμε να αναπτύξουμε προσαρμοσμένες λύσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν τις περισσότερες από τις ανάγκες οποιουδήποτε εκδότη καρτών.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

1

Διαχείριση προϊόντων

 • Μαζική έκδοση PIN καρτών για πλήρες χαρτοφυλάκιο καρτών (Pin Management System)
 • Ενσωμάτωση CVC για πλήρες χαρτοφυλάκιο καρτών
 • Έκδοση ενοποίησης νέων προϊόντων (Virtual, Debit, Co-branded, Smart cards κ.λπ.)
 • Έκδοση (embossing) καρτών
 • Έκδοση και παράδοση καρτών στη διαχείριση πελατών
 • Διαδικασίες αποστολής και παραλαβής αρχείων embossingσε κατασκευαστές έξυπνων καρτών

2

Διαχείριση Marketing 

 • Προγράμματα loyalty για co-branded credit cards (αλυσίδα super market)
 • Προγράμματα loyalty για co-branded credit cards (νοσοκομείο)
 • “Cash injection” ανταμοιβή για επιλεγμένους πελάτες
 • Μειωμένο επιτόκιο για επιλεγμένο τμήμα πελατών

3

Διαχείριση Πελατών

 • Ενοποίηση διακριτών αρχείων κάρτας σε ένα αρχείο πελατών
 • Διαχείριση χαμένων / κλεμμένων καρτών
 • Διαχείριση αντικατάστασης καρτών έκτακτης ανάγκης
 • Διαχείριση διατήρησης πελατών πιστωτικών καρτών
 • WEB client σε legacy σύστημα CMS για παρουσίαση δεδομένων κατόχων καρτών
 • WEBSphereMQ middleware για σύνδεση της εφαρμογής αιτήσεων με υπολογισμό scoring συστήματος legacy CMS
 • Διάφορες επιστολές προς πελάτη (Υπενθύμιση, Προ-Έκδοση, ανακοίνωση κλεισίματος λογαριασμού, Ανάλυση χρεών)

4

Διαχείριση συναλλαγών

 • Pre-Authorization και Authorization completion matching
 • Διαχείριση reversals
 • Συμφωνία συναλλαγών Close batch με αναλυτικές
 • Καταχώρηση συναλλαγών , έγκριση καταχώρησης και προώθηση προς εκκαθάριση

5

Χρέωση πελάτη

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκτοκισμού πελάτη προκειμένου να εκδωθεί το μηνιαίο statement
 • Ρύθμιση/Αναπροσαρμογή οφειλών πιστωτικών καρτών

6

Collections

 • Ενημέρωση εισπρακτικών εταιρειών και οι δικηγόρων για νέους διακανονισμούς χρέους
 • Collection Letters issuing προς Mastecard / Visa

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ