ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ/ INTEGRATION ΜΕ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

CSS solution money transfer hermes

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία σε ένα σύνθετο τραπεζικό περιβάλλον με πολλαπλά ετερογενή συστήματα απαιτείται εκτεταμένη διασύνδεση.

Έχουμε σχεδιάσει και εφαρμόσει πολλές διεπαφές ανταλλαγής πληροφοριών σε batch ή πραγματικό χρόνο, μεταξύ ενός κεντρικού τραπεζικού συστήματος και συστημάτων τρίτων.

Καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία, οι τραπεζικοί οργανισμοί συχνά αποφασίζουν να μεταφέρουν τα δεδομένα παραγωγής τους σε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα με αυξημένη λειτουργικότητα σε σύγκριση με τα τρέχοντα συστήματά τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις αναλάβαμε την πλήρη ανάλυση χαρτογράφησης δεδομένων, τη μεταφορά δεδομένων και την τελική συμφωνία του νέου με το παλιό σύστημα.

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

1

Διεπαφές / Επικοινωνία

 • Μαζικές διεπαφές από και προς το σύστημα μεταγωγής Βάση 24 (CAF, PBF, PTLFBatch και Online διεπαφές για την έγκριση συναλλαγών από το κεντρικό CMS
 • Online επικοινωνία με προγράμματα πιστοληπτικής ικανότητας
 • Online επικοινωνία για την αυτοματοποίηση αιτημάτων καταχώρησης εμπόρων
 • Online διεπαφές με σύστημα φωνητικής απόκρισης (IVR)
 • Batch διεπαφή με το σύστημα περιουσιακών στοιχείων παθητικού της τράπεζας
 • Batch και online διεπαφή για ελληνική εταιρεία δεδομένων διατραπεζικών πιστωτικών προφίλ

2

Μεταπτώσεις

 • Μετάπτωση δανείων σε οριστική καθυστέρηση απο εξωτερικό τραπεζικό σύστημα
 • Μετάπτωση δανείων προς Loans migration εξωτερικό τραπεζικό σύστημα
 • Euro conversion

3

Αρχειοθέτηση

 • Αρχειοθέτηση δεδομένων σε οπτικούς δίσκους και client ανάκτησης για διάφορα είδη Issuing documents (billing statements, επιστολές πελατών)
 • Μετάπτωση συστήματος οπτικών δίσκων απο  RDARS προς CMOD

4

System / Auditing

 • Εκτυπώσεις OMF απο το Base24
 • Εκτυπώσεις auditing απο IBM i system logs
 • Resources access management για σύστημα παραγωγής  IBM system i
 • Σχεδιασμός change management system για IBM system i

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ