Ένταξη του Hermes για μεταφορά χρημάτων στην Τουρκία

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

 

Ο πελάτης μας, ένα ίδρυμα πληρωμών στην Τουρκία που ήθελε να διεισδύσει στον τομέα  μεταφοράς χρημάτων της χώρας, με τη χρήση μιας αποδεδειγμένης λύσης λογισμικού που θα κάλυπτε όλες τις πτυχές της επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.

 

Η ΛΥΣΗ

 

Το ίδρυμα μας τίμησε επιλέγοντας το Hermes ™ για την υποστήριξη της μεταφοράς χρημάτων. Προσαρμόσαμε το Hermes για να υποστηρίξουμε:

 • Δίγλωσσες οθόνες και αναφορές για υποστήριξη τοπικής και αγγλικής γλώσσας
 • Υποστήριξη πολλαπλών νομισμάτων για την υποστήριξη 3 νομισμάτων που χρησιμοποιούνται στην τοπική αγορά
 • Οι γέφυρες για το General Ledger επανασχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν τις τοπικές ανάγκες.
 • Προσαρμογή στο κανονιστικό πλαίσιο της χώρας.

 

ΟΦΕΛΗ

 

 • Το Hermes ™ ενσωματώθηκε ομαλά στην επιχείρηση των πελατών μας από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της.
 • Από τον Νοέμβριο του 2015, ο πελάτης μας συνεχίζει να αναπτύσσεται και λειτουργεί σε περισσότερα από 1000 σημεία πωλήσεων.
 • Το λογισμικό ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιήθηκε εκτενώς μειώνοντας έτσι το TCO (Total Cost of Ownership).

 

 • Hermes Money Transfer ολοκλήρωση στην Ελλάδα

  Hermes Money Transfer ολοκλήρωση στην Ελλάδα     Μετάβαση από το παλιό σύστημα σε ένα νέο ευέλικτο σύστημα με χρήση τεχνολογιών WEB, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων της Western Union με ασφάλεια και εμπιστοσύνη.     Η CSS παρείχε […]
  Hermes MTS logo
 • Ένταξη του Hermes για μεταφορά χρημάτων στην Τουρκία

  Ένταξη του Hermes για μεταφορά χρημάτων στην Τουρκία     Ο πελάτης μας, ένα ίδρυμα πληρωμών στην Τουρκία που ήθελε να διεισδύσει στον τομέα  μεταφοράς χρημάτων της χώρας, με τη χρήση μιας αποδεδειγμένης λύσης λογισμικού που θα κάλυπτε όλες τις πτυχές της επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων.     Το ίδρυμα μας […]
  BPN case study