Επανασχεδιασμός διεπαφής χρήστη για ένα σύστημα ανίχνευσης Fraud

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ

 

Ο πλήρης επανασχεδιασμός της υπάρχουσας εφαρμογής “Fraud detection ” και η ενσωμάτωση της νέας διεπαφής χρήστη με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στο αρχικό λογισμικό. Η εφαρμογή εντοπισμού fraud, λειτουργεί ως σύστημα που ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο, περιπτώσεις fraud βάσει προκαθορισμένων σεναρίων που εφαρμόζονται σε μια ομάδα συναλλαγών στοιχημάτων. Ο επανασχεδιασμός του UI ήταν απαραίτητος για να γίνει το λογισμικό πιο ελκυστικό εμπορικά. Οτελικός χρήστης της εφαρμογής είναι ελληνική εταιρεία πληροφορικής που παρέχει λύσεις παγκόσμιας εμβέλειας για συστήματα lottery.

 

Η ΛΥΣΗ

 

Η CSS σχεδίασε και εφάρμοσε ένα πλήρως προσαρμόσιμο multithreaded UI framework που αποτέλεσε τη βάση του τελικού επανασχεδιασμού της διεπαφής χρήστη. Το πλαίσιο διαχωρίζει το περιβάλλον εργασίας χρήστη από το επίπεδο δεδομένων, επιτρέποντας την εύκολη τροποποίηση της υπάρχουσας εφαρμογής. Υποστηρίζει επίσης ένα πολύγλωσσο περιβάλλον, δυναμικά μενού 3 επιπέδων, απλά κουμπιά ή “rollover”, και παραμέτρους ελέγχου ταυτότητας χρήστη. Το framework υλοποιήθηκε με τη χρήση Java(π.χ. Swing components). Η σύνδεση της διεπαφής χρήστη με το υποκείμενο περιεχόμενο υλοποιήθηκε μέσω αρχείου xml. Στο αρχείο xml, καθορίζονται όλες οι παράμετροι και τα στοιχεία της διεπαφής χρήστη (εικονίδια, μενού, κουμπιά, περιεχόμενο), καθώς και οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ τους. Όλες οι ετικέτες σε όλες τις υποστηριζόμενες γλώσσες ορίζονται σε αρχεία «* .property». Το framework αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα :

 • Πόροι – ορισμός και διαχείριση παραμέτρων (xml)
 • GUIFrame – δημιουργία και διαχείριση παραθύρων εφαρμογής
 • GUIHandler – κουμπιά και διαχείριση μενού
 • ApplicationDataHandler – διαχείριση περιεχομένου και δεδομένων
 • ContentPanel – πλαίσια περιεχομένου για συγκεκριμένες εφαρμογές
 • CSSButton – κουμπιά ελέγχου

Πιο συγκεκριμένα κατά την έναρξη της εφαρμογής, το Resources Component αναλύει το xml παράγοντας τις απαραίτητες δομές για το GUIFrame και το GUIHandler. Αυτές οι δομές περιλαμβάνουν γραμματοσειρές, χρώματα, εικόνες, επιλογές μενού, πλαίσια διαχείρισης περιεχομένου κ.λπ. Το GUIFrame και το GUIHandler στη συνέχεια, σχεδιάζουν και δημιουργούν το κεντρικό παράθυρο και τα πλαίσια περιεχομένου της εφαρμογής. Ταυτόχρονα, το GUIHandler εκτελεί τις προκαθορισμένες ενέργειες ανάλογα με την επιλογή του χρήστη και το GUIFrame εμφανίζει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή μηνύματα σφάλματος.

Το ApplicationDataHandler είναι το μέσο μέσω του οποίου το GUI μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της εφαρμογής. Τα ίδια τα δεδομένα ξεκινούν και διαχειρίζονται από το στοιχείο ApplicationData. Αυτό το επεκτάσιμο στοιχείο είναι ουσιαστικό μέρος για οποιαδήποτε εφαρμογή που χρησιμοποιεί το πλαίσιο που συζητείται. Όλα τα πλαίσια διαχείρισης περιεχομένου μπορούν να συνδεθούν δυναμικά με τις επιλογές μενού χρησιμοποιώντας το αρχείο xml που αναφέρθηκε προηγουμένως. Με παρόμοιο τρόπο όλες οι λειτουργίες της εφαρμογής μπορούν να συνδεθούν με επιλογές μενού όπου είναι απαραίτητο.

 

ΟΦΕΛΗ

 

Το νέο GUI ενσωματώθηκε με επιτυχία στην εφαρμογή. Η υπάρχουσα λειτουργικότητα της εφαρμογής διατηρήθηκε. Επιπλέον, παραδόθηκε ένα νέο πλήρως παραμετροποιήσιμο και τεκμηριωμένο σύγχρονο GUI, επιτρέποντας έτσι στον πελάτη μας να παραδώσει το τελικό προϊόν στην ελληνική εταιρεία πληροφορικής.

 

 • Επανασχεδιασμός διεπαφής χρήστη για ένα σύστημα ανίχνευσης Fraud

  Επανασχεδιασμός διεπαφής χρήστη για ένα σύστημα ανίχνευσης Fraud     Ο πλήρης επανασχεδιασμός της υπάρχουσας εφαρμογής “Fraud detection ” και η ενσωμάτωση της νέας διεπαφής χρήστη με τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στο αρχικό λογισμικό. Η εφαρμογή εντοπισμού fraud, λειτουργεί ως σύστημα που ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο, περιπτώσεις fraud βάσει προκαθορισμένων […]
  AIT portfolio